RU EN BG
Тарифа
Паркиране на МПС Автокомпозиции л.коли/джип/бус
За един ден 10,00 лв 7,00 лв
За два дни 18,00 лв 9,00 лв
За три дни 25,00 лв 10,00 лв
За четири дни 32,00 лв 11,00 лв
За пет дни 40,00 лв 12,00 лв
От шест до седем дни 45,00 лв 14,00 лв
От осем до десет дни 60,00 лв 20,00 лв
От единадесет до тридесет дни 80,00 лв 35,00 лв
Ползване на сервизно помещение с канал Влекач/Ремарке л.коли/джип/бус
За един час 20,00 лв 10,00 лв
За един ден 50,00 лв 20,00 лв

Забележка: За дългосрочно наемане – по договаряне. Посочените цени са без ДДС.